Prikkels

Je lichaam neemt de hele dag door informatie op uit de omgeving. De informatie die bij je lichaam aan komt noem je prikkels. Je hersenen kunnen deze informatie nog niet verwerken. Je zintuigen moeten deze prikkels nog omzetten in impulsen

Een impuls is een elektrisch stroompje met informatie. 

Er liggen zintuigen overal in je lichaam. Er komen prikkels van buiten je lichaam en van binnen in je lichaam.

Uitwendige prikkels zijn prikkels die van buiten je lichaam komen.

Inwendige prikkels zijn prikkels die van binnen in je lichaam komen.

Elk zintuig  heeft zijn eigen prikkel. De prikkel die past bij een zintuig noem je de adequate prikkel.

Impulsen

Informatie wordt in het lichaam verzonden door middel van impulsen. Wanneer impulsen aankomen bij de hersenen worden zij verwerkt. Het verwerken van impulsen noem je bewustwording

Je hersenen sturen je spieren en klieren aan. Ook dit aansturen gaat via impulsen. Alle impulsen worden vervoerd via zenuwen.

De weg van prikkel tot beweging verloopt als volgt:

Prikkel --> zintuig --> impuls --> hersenen --> bewustwording --> impuls --> spier --> beweging.

Gedrag

Alles wat een mens of dier doet is gedrag. Gedrag is altijd een reactie op een prikkel. Maar niet alle prikkels zorgen voor gedrag. Er zijn een aantal opties die ervoor zorgen dat je er niet op reageert.

Drempelwaarde: een prikkel moet een minimale sterkte hebben voordat de zintuigen hem om kunnen zetten. Als de prikkel niet sterk genoeg is worden er ook geen impulsen gemaakt.

Gewenning: als je lang dezelfde prikkels binnen krijgt worden ze niet meer omgezet in impulsen.

Als je net langs een drukke weg gaat wonen hoor je constant de auto's. Na een tijdje hoor je ze niet meer. Dit noem je gewenning. De prikkels worden niet meer omgezet naar impulsen.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2018 by Trainjebiologie.