Train je biologie is een internetsite die als vervangende methode kan dienen of als ondersteuning bij een andere methode. 

In mijn werk als docent biologie ben ik uit een wens om leerlingen beter te ondersteunen zelf materiaal gaan ontwikkelen. Ik had  behoefte aan meer opdrachten en duidelijke beknopte informatie. Ook stoorde ik me eraan dat de een methode de volgorde van de verschillende onderwerpen in het curriculum bepaalt. Omdat je uiteindelijk naar het examen toewerkt ben ik de eindexamentermen als uitgangspunt gaan gebruiken. Daarnaast ben ik filmpjes gaan maken zodat leerlingen thuis de uitleg konden doornemen.

 

Na veel positieve reacties van leerlingen en collega's ben ik begonnen met het mijn materiaal te verzamelen. Hiermee probeer ik zowel leerlingen als andere biologie docenten te ondersteunen.

Train je biologie

De methode

De methode maakt het mogelijk voor docenten om zelf de volgorde van het curriculum te bepalen. Train je biologie is de plek voor opdrachten, filmpjes, artikelen, spelletjes en activerende lesvormen waarmee docenten hun lessen kunnen vullen. Daarmee is er voor docenten meer tijd beschikbaar die gebruikt kan worden om leerlingen te ondersteunen. 

Train je biologie is voor leerlingen de plek om zich verder te ontwikkelen in biologie en zich optimaal voor te bereiden op hun toetsen en examens.

Via het onderstaande e-mailadres is het mogelijk om contact op te nemen:

trainjebiologie@gmail.com

Verder is Train je biologie ook terug te vinden op social media:

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2018 by Trainjebiologie.