Organisatieniveaus

Biologie kun je op verschillende niveaus bestuderen. Dit noem je organisatieniveaus. Hiernaast staan de verschillende organisatieniveaus van groot naar klein afgebeeld.

1.De biosfeer: dit de hele wereld met de dampkring erom heen samen.

2.Ecosysteem: een leefgebied waar verschillende organisme samen leven.

3.Populatie: een groep organisme die samen leven in één gebied en samen voor nakomelingen zorgen.

4.Organisme: een levend wezen.

5.Orgaanstelsel: een groep organen die samen werken om bepaalde taak uit te voeren.

6.Orgaan: een deel van een organisme met een eigen taak.

7.Weefsel: een groep cellen met dezelfde vorm en taak.

8.Cel: bouwsteen van elk organisme.

9.Organel: deel van een cel met een eigen taak.

10.Molecuul: stoffen waaruit alles is opgebouwd.

Let op dat weefsels, organen en orgaanstelsels alleen voorkomen bij meercellige organismen.

Orgaanstelsels

Er zijn verschillende orgaanstelsels in het menselijk lichaam. Elk orgaanstelsel heeft zijn eigen taak. De verschillende orgaanstelsels zijn:

 • Ademhalingsstelsel: hier vindt de uitwisselingen van zuurstof en koolstofdioxide plaats.

 • Verteringsstelsel: hier wordt voedsel verteerd en opgenomen.

 • Uitscheidingsstelsel: hier worden afvalstoffen uit het lichaam verwijderd.

 • Hormoonstelsel: hier vindt de regeling van je lichaam via hormonen plaats.

 • Zenuwstelsel: hier vindt de regeling van je lichaam via impulsen plaats.

 • Spierstelsel: zorgt voor bewegingen.

 • Zintuigenstelsel: neemt prikkels waar.

 • Voortplantingsstelsel: zorgt voor het produceren van nakomelingen.

 • Beenderenstelsel/ skelet: geeft stevigheid, bescherming, vorm en maakt samen met de spieren beweging mogelijk.

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon

© 2018 by Trainjebiologie.