Leervaardigheden in het vak biologie

K3 is één van eindtermen die beschreven staat in syllabus van het vmbo. Deze eindterm richt zich op biologisch onderzoek doen, bronnen lezen en gegevens verwerken. 

Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij strategische vaardigheden kan toepassen die zorgen voor:

  • De ontwikkeling van het eigen leervermogen

  • Het vermogen met biologische vaktaal en methodieken te communiceren en onderzoek te doen.

Voor de specifieke doelen verwijzen wij je graag door naar de syllabus.

In het nieuws

Beroepen

In dit hoofdstuk leer je hoe je onderzoek moet doen. Vind je dit interessant? In de beroepen hieronder speelt onderzoek doen een rol:

Bioloog: als bioloog houd je je bezig met de  levende en dode organismen. Veel biologen zullen na hun opleiding als onderzoeker verder gaan. Er zijn verschillende afstudeerrichtingen waar je voor kan kiezen. Lijkt het je leuk om bioloog te worden? Klik dan hier

Forensisch analist: in dit beroep doe je onderzoek naar de materialen en sporen die gevonden zijn bij een misdrijf. Je helpt dus mee met het opsporen van criminelen. Lijkt dit beroep je interessant? Klik dan hier.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

© 2018 by Trainjebiologie.